Vestnorsk filmsenter eies av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Det er inngått et langsiktig samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune.