Tilskudd til filmarbeidere 
Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til kompetansehevende og bransjeutviklende tiltak som reisestøtte til filmfestivaler, kurs, seminarer, workshops, finansierings- og pitcheforum, markeder og lignende som skal fremme kompetansen for den enkelte og for regionen. Videre kan det søkes om rekrutteringsstipend/ hospiteringsordning og andre tiltak som fremmer kompetansen til søker og kan komme regionen til gode. Vestnorsk filmsenter utlyser også ulike spesialiserte stipender og andre støtteordninger som annonseres fortløpende på vår nettside og i nyhetsbrev. Alle søknader skal sendes inn via Filmsøk.noSe her for informasjon om krav til søknad.

Tilskudd til og samarbeid med andre institusjoner 
Vestnorsk filmsenter samarbeider både internasjonalt, nasjonalt og regionalt om seminarer, workshops og andre tiltak som skal styrke bransjen i regionen. I tillegg gjennomfører Vestnorsk filmsenter egne tiltak, etter behov fra bransjen, disse blir annonsert fortløpende på vår nettside og i nyhetsbrev. Alle søknader skal sendes inn via Filmsøk.noSe her for informasjon om krav til søknad.