Vestnorsk filmsenter støtter bransjens deltakelse på̊ nasjonale og internasjonale arenaer for filmvisning, finansieringsarbeid og nettverksbygging. Videre gis det tilskudd til filmtilbud rettet mot barn og unge talenter i regionen, samt til filmkulturelle tiltak. Les mer om hvilke tilskudd som er gitt til kompetansehevende- og bransjeutviklende tiltak, samt til filmkulturelle tiltak og tiltak rettet mot barn og unge til nå i år. 


Deltakelse finansieringsforum, marked, festivaler o.l:

Filmfestivalen i Gøteborg og Nordic Film Market - Mer Film v/Maria Ekerhovd og Oda Kruse

Tromsø Internasjonale Filmfestival - Alexander Kereklidis Turpin

Cartoon Movie Bordeaux - Den Siste Skilling v/Kristine Knudsen & Anita Norfolk

CPH:DOX - Aldeles v/Elisabeth Kleppe & Elin Sander

MIPTV & MIPDRAMA - Handmade Films in Norwegian Woods v/Einar Loftesnes & Kristian Bruarøy

Fiction Norway, LA - Handmade Films in Norwegian Woods v/Einar Loftesnes

London Games Festival - Rain v/Kenneth Engelsen

Fiction Norway, LA - Mer Film i Vest

Animation production day - Den siste skilling v/Kristine Knudsen og Rolf Magne Golten

Filmfestivalen i Cannes - Kjersti Helen Rasmussen

Filmfestivalen i Cannes - Gullskrinet v/Ole-André Rønneberg

Filmfestivalen i Cannes - Folk film v/Anita Norfolk

 

Kurs, seminarer, workshops, hospitering, mentorstipender o.l: 

Produsentkurs spillefilm og animasjonsfilm, Vestnorsk filmsenter - Ares Filmproduction Zahawi & Sheriff v/Saya Zahawi

Produsentkurs spillefilm og animasjonsfilm, Vestnorsk filmsenter - Gullskrinet v/Ole-André Rønneberg

Dokumentarkonventet - Ingrid Ese Folkestad

Reise, faglige møter Oslo - Randi Førsund

Mentorstipend: Abby Road Studios - Duper Post Punks v/Thomas Angell Endresen og Yngve Sætre

Spillkonventet - Fredrik Johnsen

Spillkonventet - Rain AS

 

Talent Ung: 

RØST - Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater

Filmveksthuset BAKOM - BAKOM

Kreativt filmverksted - Bergen kulturskole

Filmworkshop for ungdom med minioritetsbakgrunn - Bergen internasjonale filmfestival

West Nordic International Film Festival Ålesund - West Nordic International Film Festival Ålesund

 

Filmkulturelle tiltak:

The Passion of Joan of Arc + fucales - Bergen filmklubb

West Nordic International Film Festival Ålesund - West Nordic International Film Festival Ålesund

100-årsmarkering Volda Filmteater - Volda kommune

Animation Volda Festival - Animation Volda

Cine Latino 2022 - Bergen internasjonale filmfestival

 

IMG 0184
(Produsentkurs spillefilm & animasjonsfilm - nov. 2021. Kursledere: Kristine M.I. Knudsen & Maria Ekerhovd)

----------

Tilskudd 2021