Produksjonsselskap:
Mer Film i Vest
Regi:
Ina Lerner Grevstad
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
80 000 i utviklingsstøtte den 24. april 2019

ADA er en thriller om en ung rumensk jente som er prostituert i Norge. Brutaliteten øker i miljøet, og hun bestemmer seg for å befri seg fra hallikens grep. Hun går til politiet, men i en verden hvor det er vanskelig å skille det gode fra det onde, kan hun egentlig stole på noen andre enn seg selv?

Manus:
Ina Lerner Grevstad
Produksjon:
Maria Ekerhovd
Lengde:
10x18-35 min
Alle tildelinger for prosjektet:
80 000 i utviklingsstøtte den 24. april 2019
80 000 i utviklingsstøtte den 22. feb. 2017

Tildelinger april 2019