Produksjonsselskap:
Tindefilm as
Regi:
Svein Rune Nyland
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
125 000 i utviklingsstøtte den 1. des. 2016

I 1943 startet 32 kvinner det som skulle bli et helt unikt prosjekt. De hadde nettopp avsluttet utdanningen ved Statens Lærerindeskole i husstell på Stabekk. Nå skulle de skrive en felles dagbok som skulle gå på rundgang mellom dem. I 60 år varte prosjektet. Da var sju tjukke bøker fylt med deres liv.

Gjennom kvinnenes personlige betraktninger om privatliv og yrkesliv får vi et unikt innblikk i norsk historie fra 1940 og fram til tusenårsskiftet. Det skrives om levd liv. Det skrives om en nasjon fra fattigdom til ufattelig rikdom. Fokuset er hele tiden på de nære ting. Livet sett gjennom deres perspektiv. Hvordan en kvinne måtte sjonglere mellom morsrollen og livet som yrkeskvinne. De var blant foregangskvinnene i yrkeslivet. 

Manus:
Svein Rune Nyland
Produksjon:
Hilde Nerland
Lengde:
58 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
125 000 i utviklingsstøtte den 1. des. 2016