• Kvalfangst
Produksjonsselskap:
Bergefilm
Regi:
Trygve Berge
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
274000 i produksjonstøtte den 25. nov. 2015

Kan voksende kvalbestander forsyne seg så mye av det maritime matfatet at det forstyrrer balansen i havet? Og kan dèt i sin tur true fiskeressursene? Kan vi i fremtiden derfor ta opp langt mindre kvanta fisk enn vi gjør i dag? Fiskere, kvalfangere og forskere stiller seg slike spørsmål. Med dette som utgangspunkt vil Bergefilm produsere et TV-program om kvalfangst.

Filmen har avtale og skal sendes på NRK

Manus:
Trygve Berge
Produksjon:
Trygve Berge
Forventet premiere:
2017
Lengde:
50 min.
Totalt budsjett:
1224000
Alle tildelinger for prosjektet:
274000 i produksjonstøtte den 25. nov. 2015

Tildelinger nov. 2015