Produksjonsselskap:
Mer Film i Vest
Regi:
Teresia Fan
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
150 000 i utviklingsstøtte den 12. juni 2019
Manus:
Mona Ibrahim Ahmed
Produksjon:
Siv Dyb Wangsmo, Elisa Pirir
Lengde:
8x25-30 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
150 000 i utviklingsstøtte den 12. juni 2019

Tildelinger juni 2019