Produksjonsselskap:
Northwestwood as
Regi:
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
60 000 i utviklingsstøtte den 13. juni 2018

2. verdenskrig. I huler og på skjær langs norskekysten har britisk etterretningstjeneste norske hjelpere. En av dem er Atle Svardal utenfor Florø. Under svært krevende forhold sendes informasjon med avgjørende betydning for de alliertes krigføring, forsikret om at radiosenderne ikke kan peiles. Men allikevel kommer tyske peilebåter stadig nærmere. Er de en del av et større spill?

Manus:
Petter S. Rosenlund, Stuart Hepburn
Produsent:
Johan Moen, Candida Julian-Jones
Lengde:
8x50 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
60 000 i utviklingsstøtte den 13. juni 2018
150 000 i utviklingsstøtte den 1. des. 2016