Produksjonsselskap:
Niccofilm
Regi:
Hans Otto Nicolayssen
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
120 000 i utviklingsstøtte den 18. feb. 2015

«Hanseatene»er en serie som skal handle om Hansaforbundets historie fra midten av 1200-tallet og frem til 1500-tallet. Det skal også handle om de moderne Hansadagene som Hansabyene har arrangert hvert år siden begynnelsen av åtti-tallet. Prosjektet vil starte og slutte i Bergen, men vil hente mye materiale også fra andre Hansabyer. Bergen skal igjen være vertsskapsby for Hansadagene i 2016. Dette prosjektet har et stor internasjonalt potensiale og planlegges som en europeisk co-produksjon.

Manus:
Hans Otto Nicolayssen
Produksjon:
Hans Otto Nicolayssen, Anette Unger
Lengde:
200 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
120 000 i utviklingsstøtte den 18. feb. 2015
100 000 i utviklingsstøtte den 23. feb. 2016

Tildelinger feb. 2016