• Keiseren
  • Keiseren
Regi:
Lars Skorpen
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
80 000 i produksjonstøtte den 27. mars 2012
Produksjon:
Lene Løtvedt
Alle tildelinger for prosjektet:
80 000 i produksjonstøtte den 27. mars 2012