Produksjonsselskap:
Mothership Entertainment as
Regi:
TBA
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
130 000 i utviklingsstøtte den 17. juni 2020

I en annen dimensjon, hvor den fysiske virkelighet overlapper med drømmenes domene, ligger Itras by. Det finnes mange veier hit, men du vil ikke finne noen av dem på et kart. Du finner ikke Itras by; Itras by finner deg.

Manus:
Thomas Moldestad
Produksjon:
Linda Bolstad Strønen
Lengde:
10x50 min
Alle tildelinger for prosjektet:
130 000 i utviklingsstøtte den 17. juni 2020

Tildelinger juni 2020