Produksjonsselskap:
Flimmer film as
Regi:
Eivind Tolås, Anders Elsrud Hultgreen
Sjanger:
Dokumentar
Tildelt:
50 000 i utviklingsstøtte den 2. mai 2017

Hvordan er det å leve med og planlegge for en apokalypse? Gjennom ett år skal vi følge folk som lever livene sine under trusselen om raset: De som overvåker fjellene, de som har ansvaret for beredskap og menneskene som bor under fjellene i de mest rasutsatte områdene i Møre om Romsdal.

Manus:
Eivind Tolås
Produksjon:
Johnny Holmvåg
Alle tildelinger for prosjektet:
50 000 i utviklingsstøtte den 2. mai 2017
150 000 i utviklingsstøtte den 1. des. 2016