Vestnorsk filmsenter skal ha en overordnet oversikt over filmtilbud rettet mot barn og unge/unge talenter i regionen. Hvert år settes det av midler til filmtiltak for denne gruppen og Vestnorsk filmsenter ønsker samarbeidspartnere med målrettede tiltak av høy kvalitet for målgruppen. Tiltak for aldersgruppen 12 til 30 og tiltak på fritid prioriteres. Ta gjerne kontakt om du har et prosjekt du tror kan passe inn i ordningen. Fra og med 2022 fikk denne tilskuddsordningen én søknadsfrist pr. år.

Neste søknadsfrist: 1. mars 2023

SØK STØTTE

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk» og «Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.