Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Kommende søknadsfrist: 10. januar 2022.
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier
(Søknadsfrister for resten av 2022 kommer)

 

Søknadsfrister 2021
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier:
Frist 9. mars for behandling i styremøte 28. april 
Frist 5. mai for behandling i styremøte 21. juni 
Frist 9. august for behandling i styremøte 22. september 
Frist 18. oktober for behandling i styremøte 1. desember 
Ordningen med løpende utviklingssøknader er avsluttet. 


Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Les Vestnorsk filmsenters retningslinjer for mer informasjon.

EHF-faktura
Alle tilskuddsmottakere skal sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i RegPortal. Faktura må sendes innen 30 dager. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Ny søknadsportal
Vestnorsk filmsenter har skiftet søknadsportal fra Filmsøk til RegPortal. Alle former for søknader og kommunikasjon angående disse sendes inn via RegPortal - Vestnorsk filmsenter. Portalen åpnet for søknader 16. desember. Les mer om frister og overgang til ny portal her

Søk filmstøtte

10. januar
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer