Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Søknadsfrister 2023
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier

Søknadsfrister - innleveres før kl.14.00 

Tirsdag 10. januar / behandles i styremøte 23.februar
Tirsdag 14. mars / behandles i styremøte 24. april
Mandag 15. mai / behandles i styremøte 21. juni
Tirsdag 15. august / behandles i styremøte 27. september
Torsdag 12. oktober / behandles i styremøte 30. november

Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Les Vestnorsk filmsenters retningslinjer for mer informasjon.

Søknadsportal
Vestnorsk filmsenters søknadsportal er RegPortal. Alle former for søknader og kommunikasjon angående disse sendes inn via RegPortal - Vestnorsk filmsenter.

Søk filmstøtte

10. januar 2023
kl. 14.00 er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer