Vestnorsk filmsenter tildeler støtte til alle typer kort- og dokumentarfilmprosjekter. Det tildeles også støtte til utvikling av spill og utvikling av spillefilm og serier. Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal.

Filmsøk.no
Alle former for søknader sendes inn via Filmsøk.no.

Søknadsfrister
Neste søknadsfrist er 11. januar 2021. Ønsker du å benytte den løpende ordningen, må søknaden leveres i Filmsøk innen 27. november for behandling i 2020. Følg med på nyhetsbrev og nettsidene våre angående øvrige frister og datoer for behandling i styremøter i 2021.

Søknadsfrister 2020
Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, utvikling spill og utvikling spillefilm/serier:

NB: Styret i Vestnorsk filmsenter vedtok i styremøte 16. september å videreføre prøveordningen med løpende søknader på utviklingsprosjektet opp til kr. 150.000, ut året. Det presiseres at det kun kan søkes opp til 150.000 pr. prosjekt i denne ordningen. Søknadene leveres på vanlig måte via Filmsøk og blir behandlet innen 3 uker.

Frist 6. januar for behandling i styremøte 19. februar.
Frist 2. mars for behandling i styremøte 22. april. i ekstraordinært styremøte 30. mars.
Frist 4. mai for behandling i styremøte 17. juni.
Frist 3. august for behandling i styremøte 16. september.
Frist 12. oktober for behandling i styremøte 25. november. 26. november.

Hvem kan søke?
Vestnorsk filmsenter retter seg mot den profesjonelle filmbransjen i Vestland og Møre og Romsdal. 

Produksjonsselskapet må i tillegg innfri følgende krav:
1) Ha audiovisuell produksjon som sitt hovedformål
2) Være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret som produksjonsselskap.

Les Vestnorsk filmsenters retningslinjer for mer informasjon.

 

EHF-faktura
Alle tilskuddsmottakere skal sende EHF-faktura til Vestnorsk filmsenter AS for innvilgede rater, etter at anmodning er godkjent i Filmsøk. Faktura må sendes innen 30 dager. Utbetaling kan først finne sted når gyldig faktura foreligger. Vi anbefaler 10 dagers kredittid for å sikre behandlingstid.  

Regelverk og flere nyttige lenker finner du her

Søk filmstøtte

11. januar
er neste frist!

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer