Vestnorsk filmsenter satser på filmskapere og bidrar til at filmer fra Vestlandet kommer ut i verden

Vestnorsk filmsenter (VF) er et aksjeselskap eid av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, med samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har kontor i Bergen og Ålesund.

Kjernevirksomheten i selskapet er å forvalte tilskudd til og bidra til utvikling av kortfilm og dokumentarfilm og manusutvikling av spillefilm/tv-serier. Videre utvikler og arrangerer VF kompetansehevende tiltak for bransjen samt talentutvikling. VF er en viktig bidragsyter til utviklingen av filmbransjen på Vestlandet. Selskapet forvalter i 2021 kr 12 258 000,- fra Kulturdepartementet til selskapets virksomhet, samt 7 millioner fra eiere og regionale samarbeidspartnere til drift, manus- og prosjektutvikling og bransjeutviklende tiltak.

Western Norway Film Commission og Filmveksthuset BAKOM er også en del av Vestnorsk filmsenter.