Vestnorsk filmsenter inviterer til åpning av Filmveksthuset BAKOM

Vi er veldig glade for å åpne dørene til BAKOM. Dette skal være et viktig møtested for unge mellom 16 og 30 år som vil lage film eller utvikle spill. Her skal de unge talentene kunne eksperimentere og øve seg gode innen en rekke genre og fagfunksjoner. På BAKOM vil det være mulig å låne utstyr, booke møterom, klipperom og studio. Det vil også gis veiledning og arrangeres kurs og verksteder innen relevante fagområder på ulike nivå. Filmveksthuset BAKOM er en avdeling av Vestnorsk filmsenter og er støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune (KUP). Les mer.

BAKOM Invitasjon til apning