I Statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at ansvaret for tilskuddsordningen for filmkulturelle tiltak skulle overføres til de regionale filmsentrene. Dette betyr at dere ikke skal søke Norsk filminstitutt, men Vestnorsk filmsenter om lokale filmarrangementer som ikke faller inn under ordningene NFI viderefører. Vi vil komme med nærmere informasjon om søknadsfrister og retningslinjer.