Siste frist for å anmode i Filmsøk er 21. juni. Vestnorsk filmsenter holder lukket i juli pga. ferieavvikling.