Kommende frister

7. oktober: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter

16. oktober: Søknadsfrist, Statens kunstnerstipend

20. oktober: Søknadsfrist, Euro Connection 2020 - Samproduksjonsforum for kortfilm

25. oktober: Påmeldingsfrist pitchekonkurranse, Movies on War

30. oktober: Søknadsfrist Fiction Norway

31. oktober: Søknadsfrist, EURODOC

13. november: Søknadsfrist utviklingstilskudd til enkeltprosjekt, Kreativt Europa Media

15. november: Påmeldingsfrist CPH:forum

29. november: Påmeldingsfrist, North Pitch - Below Zero

1. desember: Søknadsfrist CPH:DOX, filmer ferdig etter 1. september

20. desember: Påmeldingsfrist HUMAN internasjonale dokumentarfestival