Kommende frister

1. mars 2021: Påmeldingsfrist pitchekonkurranse, Barnefilmfestivalen i Kristiansand

9. mars 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

12. mars 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

15. mars 2021: Filmpåmelding, Kortfilmfestivalen i Grimstad

31. mars 2021: Søknadsfrist Utvikling kortfilm, NFI

31. mars 2021: Søknadsfrist Produksjon kortfilm, NFI

31. mars 2021: Søknadsfrist Samproduksjon av kortfilm med utenlandsk hovedprodusent, NFI

1. april 2021: Søknadsfrist Kunstnarstipend, Møre og Romsdal fylkeskommune

15. april 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2021, Nordisk Panorama

15. april 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2020, Nordisk Panorama Market

15. mai 2021: Søknadsfrist Bergen kommunes Gjestekunstnerleilighet i Berlin

12. mai 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

1. juni 2021: Søknadsfrist, Arbeids- kultur, og etableringsstipend, Bergen kommune

1. juni 2021: Søknadsfrist Kunstnarstipend, Vestland fylkeskommune

1. august 2021: Påmeldingsfrist, filmer ferdig i 2021, Nordisk Panorama Market