Kommende frister

20. desember: NY Søknadsfrist Signaturpitchen, Kortfilmkonventet

20. desember: Påmeldingsfrist HUMAN internasjonale dokumentarfestival

3. januar 2020: Søknadsfrist Fritt Ord

6. januar 2020: Søknadsfrist Vestnorsk filmsenter

14. januar 2020: NFI åpner ny søknadsportal

21. januar 2020: Søknadsfrist rammetilskudd for utvikling - fiksjon, NFI

23. januar 2020: Søknadsfrist kortfilm, NFI

29. januar 2020: Søknadsfrist dok.incubator

4. februar 2020: Søknadsfrist Fond for lyd bilde

14. februar 2020: Påmeldingsfrist Pitchekonkurranse, Mediefondet Zefyr/Barnefilmfestivalen

18. februar 2020: NY Søknadsfrist ESODoc

25. februar 2020: Søknadsfrist Nye Veier, idéutvikling lange formater

28. februar 2020: Søknadsfrist Fritt Ord

1. mars 2020: Påmeldingsfrist, DOKFILM/ Den Norske Dokumentarfilmfestivalen i Volda

2. mars 2020: Søknadsfrist Vestnorsk filmsenter

16. april 2020: Søknadsfrist Nye veier, utvikling