Kommende frister

30. september 2021: Søknadsfrist, Innkjøpsordningen for film til Filmbib

1. oktober 2021: Innmeldingsfrist, Den kulturelle skolesekken 2022/23

1. oktober 2021: Søknadsfrist, Fiction Norway 2022

18. oktober 2021: Søknadsfrist, Vestnorsk filmsenter

15. oktober 2021: Søknadsfrist, Statens kunstnerstipend, Kulturrådet

20. oktober 2021: Søknadsfrist, Euro Connection - samproduksjonsforum for kortfilm

25. oktober 2021: Påmeldingsfrist, pitchekonkurranse - Movies on War

26. oktober 2021: Søknadsfrist, manusutvikling (fiksjon), NFI

2. november 2021: Søknadsfrist markedsføring av kortfilm/dokumentarfilm, Kulturrådet

5. november 2021: Søknadsfrist, Fritt Ord

24. november 2021: Søknadsfrist, produksjon, Neo

1. desember: Påmeldingsfrist, ferdige filmer etter 1. september, CPH:DOX