Kommende frister

1. april: Søknadsfrist Sørfond

10. april: Utvikling og produksjon av kortfilm etter konsulentvurdering, NFI

15. april: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2019, Nordisk Panorama

15. april: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2018, Nordisk Panorama Market

15. april: Søknadsfrist markedsføring kortfilm/dokumentar, Fond for lyd og bilde

20. april: Søknadsfrist, Innkjøpsordningen med Filmbib

25. april: Nye veier, utvikling og produksjon etter konsulentvurdering - NFI

1. mai: Påmeldingsfrist, IDFA, filmer fullført mlm 1.8.2018 og 30.4.2019

3. mai: Søknadsfrist Fritt Ord

6. mai: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter

15. mai: Søknadsfrist, opphold Bergen kommunes kunstnerleilighet i Berlin

1. juni: Søknadsfrist Kunstnarstipend, Hordaland fylkeskommune

1. juni: Søknadsfrist, Etablerings-, kultur- og arbeidsstipend, Bergen kommune

4. juni: Søknadsfrist prosjektstøtte kulturvern - Norsk kulturfond, Kulturrådet

12. juni: Søknadsfrist markedsføring kortfilm/dokumentar, Fond for lyd og bilde

1. august: Påmeldingsfrist, IDFA, filmer fullført etter 30.4.2019

1. august: Påmeldingsfrist filmer ferdig 2019, Nordisk Panorama Market

12. august: Søknadsfrist, alle formater, Vestnorsk filmsenter