Hordaland fylkeskommune har ansvar for kunst- og kulturformidling til grunnskoler og vidaregåande skoler i Hordaland, og startar no planlegginga av turnéprogrammet for skoleåret 2014-2015. Tilbodet vert utvikla med bidrag frå Rikskonsertane og spelemidlar til Den kulturelle skolesekken. Fristen for forslag til kunst- og kulturproduksjonar er 1. oktober 2013.

Infoskriv vedlagt. Informasjon og skjema også her.

logo