Siste frist for å sende inn anmodninger om rateutbetalinger er 18. juni. Når anmodningen er behandlet og godkjent i RegPortal, kan det sendes en EHF-faktura. Siste frist for fakturering er 28. juni. Vestnorsk filmsenter holder, som vanlig, sommerstengt i juli.