VNFS 25 ar GULLlogo 5cm

Siden 2005 har Vestnorsk filmsenter delt ut talentpriser og stipender til filmarbeidere i vår region. I forbindelse med Vestnorsk filmsenters 25-års jubileum vil vi dele ut 3 stipender under BIFF:

• Talentstipend – tildeles filmarbeider med høye ambisjoner som er i særlig utvikling av egen posisjon og muligheter. 

• Lyskasteren – tildeles filmarbeider som på ulike vis har markert seg og gjennom sitt arbeid gir gitt verdifulle bidrag til den profesjonelle filmbransjen i vår region. 

• Jubileumsstipend - I anledning Vestnorsk filmsenters 25-årsjubileum deler senteret også ut et jubileumsstipend. 

Alle stipendene deles under BIFFs prisseremoni torsdag 15. oktober kl. 19:30 i Røkeriet USF. 

Har du forslag til noen i bransjen som bør trekkes fram og fortjener en ekstra oppmerksomhet? Frist: 8. oktober
Nominer her