Grunnet situasjonen med covid-19 vil NORDOC skyves noe fram i tid, informasjon om neste runde av workshopen vil komme i løpet av første kvartal 2021.
 
Dokumentarworkshopen NORDOC er utviklet av Vestnorsk filmsenter, Østnorsk Filmsenter og Filmkraft. Programmet har som mål å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå. Gjennom workshopen har filmskaperne tre samlinger i løpet av et år. NORDOC administreres fra Filmkraft Rogaland og finansieres av samarbeidspartnerne, Norsk filminstitutt og Kulturrådet.

De gode tilbakemeldingene fra deltakerne på nytteverdien av konseptet gjør at vi ønsker å fortsette dette programmet så snart situasjonen gjør det mulig.