Kurset er ment for produsenter innen dokumentar, for de mest etablerte, men også for de som har søkt minst en gang til Vestnorsk eller NFI. – Dvs. ikke for personer som ennå ikke har søkt. Kurset tar for seg søknader, budsjettering og regnskap.

- Hva gir tilskudd og hvor mye tilskudd kan man forvente?
- Hvordan beholde tilskudd man allerede har fått? (dvs. regnskap/kontroll)

Kurset går over 6 timer under fagdagene, 3 timer pr. dag. I tillegg tilbys deltakerne individuelle møter om konkrete utfordringer og spørsmål knyttet til prosjekter under arbeid.
Deltakerne følger fagdagenes øvrige program utenom kurstiden og alle måltider og pauser er felles med fagdagenes øvrige deltakere. (begrenset antall plasser, du vil få beskjed om plass raskt etter påmeldingsfristen.
Du søker om plass gjennom påmeldingsskjemaet til fagdagene.