Vestnorsk filmsenter har hjemmekontor inntil videre. Vi nås som vanlig på e-post og telefon. Hvis situasjonen som følge av koronaviruset medfører utsetting av planlagte tiltak i forhold til kontrakt og framdriftsplan, sender dere oppdateringer via Filmsøk. Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Løpende behandling av utviklingssøknader
Kompetansehevende - og bransjehevende tiltak

Viktig informasjon fra noen av våre samarbeidsaktører:
NFI - Midlertidig justering av saksbehandling og tilskuddsordninger
NFI - 14 millioner ekstra til utvikling av film og serier
Bergen kommune - Midlertidig tilskuddsordning for kunst- og kulturfeltet
Filmforbundet - Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål
Fritt Ord - 40 milioner ekstra til prosjekter
NFI - Om avlysninger og utsettelser av arrangementer, produksjoner eller prosjekter