I Statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at ansvaret for én av tilskuddsordningene for filmkulturelle tiltak skulle overføres til de regionale filmsentrene. Dette betyr at søknader om lokale filmarrangementer i vår region, som ikke faller inn under NFIs ordninger, rettes til Vestnorsk filmsenter.

Tiltaket må komme publikum tilgode. Det kan ikke søkes om støtte til ordinær drift av festivaler eller lignende.

Vestnorsk filmsenter følger gjeldende forskrifter gitt av Kulturdepartementet «Forskrift om tilskudd til filmformidling»: §4 «Tilskudd til arrangementer og visning». Vestnorsk filmsenters retningslinjer finner du her.

Krav til søknad 
Søknad sendes inn via RegPortal (RegPortal - Vestnorsk filmsenter). Vestnorsk filmsenter behandler kun søknader som er levert gjennom portalen og som oppfyller kravene som beskrevet i det følgende:

  • Prosjektbeskrivelse: Innhold og aktiviteter, formål og målgruppe, forventet effekt/resultat
  • Informasjon om søkers dokumenterte bakgrunn og erfaring med tilsvarende tiltak
  • Beskrivelse av søker/arrangør og samarbeidspartnere
  • Fremdriftsplan
  • Budsjett og finansieringsplan som synliggjør alle kostnader og alle finansieringskilder, inklusive egenfinansiering 
  • For øvrig skal alle andre påkrevde felt i RegPortal - Vestnorsk fylles ut

 

Behandling
Bransjesøknader behandles administrativt av bransjeansvarlig, i samråd med daglig leder. Søknadsfrist: Senest tre uker før tiltakets start. Søknader behandles kontinuerlig og innen 4-6 uker. Alle får skriftlig svar.

Utbetaling av støtte og rapportering:
Ved støtte vil du motta et tilskuddsbrev på e-post. Tilskuddsbrevet inneholder informasjon om utbetaling og rapportering.

Klageadgang 
Vedtak gjort av Vestnorsk filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningsloven.

Vedtaket kan iflg. Forvaltningslovens bestemmelser §28 og §29 påklages innen 3 uker fra underretning om vedtaket er mottatt. Vestnorsk filmsenters styre er første klageinstans, endelig Klageinstans er Klagenemda for mediesaker (Medieklagenemda).

Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • Referanse til vedtak det klages på
  • Årsak til klagen
  • Endringer som ønskes
  • Dato og signatur

Klage sendes til Vestnorsk filmsenters styre (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), som jfr. Forvaltningsloven §33, kan omgjøre vedtaket. Om vedtaket opprettholdes forbereder styret saken og sender den til Medieklagenemda.