Vestnorsk filmsenter vil gjøre endringer i ordningen – manusveiledning.
Følg med her på hjemmesiden og i nyhetsbrev for oppdateringer.