Produksjonsselskap:
Two Cathedrals as
Regi:
TBA
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
130 000 i utviklingsstøtte den 17. juni 2020

«Klikkvennlig» er en satirisk komiserie fra en lokalavis-redaksjon. Sjefredaktør og nyhetsredaktør har helt ulike tanker om hva som er god journalistikk. Redaksjonen blir et mikrokosmos hvor de store makt- og kulturkampene i vår tid settes på spissen: by mot land, fattig mot rik, korrekt mot ukorrekt; og det harseleres med polarisering, identitetspolitikk, eliteforakt og falske nyheter.

Manus:
Kaspar Synnevåg
Produksjon:
Henrik Hylland Uhlving
Lengde:
10x18 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
130 000 i utviklingsstøtte den 17. juni 2020

Søk filmstøtte

11. januar
er neste frist!

Aktuelle frister

høsten
2020

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer

Tildelinger juni 2020