Produksjonsselskap:
Mer Film i Vest
Regi:
Sjanger:
Fiksjon
Tildelt:
120 000 i utviklingsstøtte den 21. nov. 2018

Forbrytelse og straff, handler om filosofen Johan Corneliusen som sitter i Bergen Landsfengsel, dømt for drap. Serien skal både analysere fengselet og det norske kriminalitetsvesenet som klassesamfunn og ta temperaturen på konflikthåndtering og maskulinitet i Norge i dag.

Manus:
Henning Rosenlund
Produksjon:
Maria Ekerhovd
Lengde:
10x45 min.
Alle tildelinger for prosjektet:
120 000 i utviklingsstøtte den 21. nov. 2018

Tildelinger nov. 2018