Vestlandstreffet er en viktig møteplass for filmbransjen i regionen. Her samles filmskapere, filmorganisasjoner og finansiører på̊ tvers av sjangre, formater og fylkesgrenser. Vi får presentert ferske film­ og tv-prosjekter fra hele regionen, og høster inspirasjon fra internasjonale foredragsholdere. Det er en verdifull arena for å utveksle erfaringer, diskutere behov og utfordringer, og legge strategier for videre samarbeid.

Vestlandstreffet har tidligere besøkt Florø (2010), Molde (2011), Ullensvang (2012), Voss (2013), Kristiansund (2015) og Sola (2017)

Program for treffene finner du her: 20102011201220132015, 2017

Ambisjonene for Vestlandstreffet er høye: Vi skal løfte den vestnorske filmen som historieformidler og agendasetter, som kunstform og som industri.

Arrangører
Vestlandstreffet arrangeres av Vestnorsk filmsenter, Western Norway Film Commission, Filmkraft Rogaland (2017) og Mediefondet Zefyr, med bidrag fra Filmforbundets lokallag.