• Liberation Beyond Bars
 • Mulm
 • Garden II
 • URO
 • Pornografen
 • Hospital Dumpster Divers
 • En gang Aurora
 • Vildmarkens Søn
 • Return of a View
 • Liberation Beyond Bars
 • Frie Fanger
 • Keep on walking
 • Dangfart
 • Wolfgang
 • Kinshasa Makambo
 • Den siste norske cowboy
 • Fallism
 • Når vinden snur
 • Spoon
 • Gift
 • Himmelen under havet
 • Ulla
 • Å dele en flamme
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Den brysomme far
 • Strandsnegler
 • From-Beyond
 • Pode
 • Beiteland
 • Drawing Iran
 • Bak overskriften
 • RAS
 • Ingen retur
 • Am I Too Loud
 • Jan Kjetil utan elefantar
 • Kodenavn Nagasaki
 • Happy Birthday
 • Wild Relatives
 • To Plant a Flag
 • Den fantastiske villaksen
 • Garden 3 - Pionerver
 • Ella
 • Belle Amie
 • Flammen over Jølster
 • Winter`s Yearning
 • Zara og dei: Gorillahjerne til middag
 • Da kvinnen kom til verden
 • Bauta
 • De første dagene
 • Tvillingsøstrene II
 • Forteljingar om mot

 

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Søk filmstøtte

7. oktober
er neste frist!

Aktuelle frister

sommer/ høst
2019

Filmkonsulenten er i Bergen

14.—22. august

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer