• Happy Birthday
 • Med hjerte for musikk
 • Dangfart
 • De første dagene
 • The Art of Fallism
 • Beiteland
 • Hospital Dumpster Divers
 • Jan Kjetil utan elefantar
 • Den brysomme far
 • Når vinden snur
 • En gang Aurora
 • From-Beyond
 • RAS
 • Liberation Beyond Bars
 • Drawing Iran
 • Gift
 • Å dele en flamme
 • Jon Fosse åt Trekkspelet
 • Forteljingar om mot
 • Spoon
 • Tvillingsøstrene II
 • Da kvinnen kom til verden
 • Kinshasa Makambo
 • Den fantastiske villaksen
 • Den siste norske cowboy
 • Return of a View
 • Tunnelen
 • Vildmarkens Søn
 • Am I Too Loud
 • Kodenavn Nagasaki
 • Bak overskriftene
 • Pode
 • Himmelen under havet
 • Garden 3 - Pionerver
 • Ingen retur
 • URO
 • Ulla
 • Ella
 • Nye bein å stå på
 • Belle Amie
 • Pornografen
 • Vinterens lengsel
 • Bauta
 • To Plant a Flag
 • Strandsnegler
 • Liberation Beyond Bars
 • Frie Fanger
 • Wolfgang
 • Astrup - Flammen over Jølster
 • Mulm
 • Stryk i brekk
 • Wild Relatives

 

Alle søknader skal leveres gjennom Filmsøk, velg TILTAK – AKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Krav til søknaden:

Prosjektbeskrivelse: I denne er det viktig at det er klart definerte målgrupper og målsetninger, og mest mulig konkret beskrivelse av tiltak som inngår i prosjektet, samt fremdriftsplan og navn på sentrale personer involvert i prosjektet.

Budsjett

Finansieringsplan: Egenfinansiering og ønsket søknadssum fra Vestnorsk filmsenter må fremgå i denne, samt andre finansieringskilder og merknad om disse er bekreftet eller ikke.

Rapporter/dokumentasjon: Dersom prosjektet har vært gjennomført tidligere kan rapport/evaluering/referanser eller annen dokumentasjon fra dette være nyttig å ta med som vedlegg til søknaden. For nye prosjekter som ikke har rapport vil det være lurt å ta med mest mulig bakgrunnsinformasjon og eventuell research eller forarbeid som kan være med å begrunne tiltakets viktighet.

Aktuelle frister

høsten
2019

Filmkonsulenten er i Bergen

15.–25.10
Uke 42 og 43

Vil du ha vårt

Nyhetsbrev
Meld deg på HER

Har du opplevd kritikkverdige forhold i bransjen?

Les mer