Vestnorsk filmsenter gir tilskudd til ulike kompetansehevende tiltak, som reisestøtte til kurs, seminarer og festivaler. Videre kan det søkes om rekrutteringsstipend/ hospiteringsordning og andre tiltak som fremmer kompetansen i regionen. Alle søknader om tilskudd sendes inn via Filmsøk.noSe her for hvordan søke støtte til kompetansehevende tiltak.

Samarbeid med andre
Vi samarbeider både internasjonalt, nasjonalt og regionalt om blant annet filmfestivaler,seminarer, workshops og andre tiltak som kan styrke den lokale bransjen. I tillegg arrangerer Vestnorsk filmsenter egne kurs og seminarer, disse blir annonsert fortløpende.